Agenda 2018

Een nieuw jaar met nieuwe momenten waarop wij ons laten verwonderen!

23 januari
BOUWATELIER 013

6 maart
Erfgoed

10 april
BANK15 - Flow Concepts - Vincent van Hees

15 mei
360 Glas

12 juni
Varen in de Piushaven

11 september
Ontwikkeling Spoorpark Tilburg

09 oktober
Pecha Kucha met bedrijvengebouw (n.t.b.)

13 november
Architect John Körmeling in Eindhoven

11 december
Besloten eindejaarsbijeenkomst

Museum van Riel

Overige activiteiten

Een kort beeldverslag van verschillende activiteiten

Bijeenkomst op 4 november met als thema: Stimulerende werklandschappen

Inspirerend, verrassend en enthousiasmerend zijn de kernwoorden, als je de bijeenkomst kort wilt samenvatten.

Het uitgebreide onderzoek, dat door Huub Kloosterman (Urban Xchange) en Simon Dona (DONAstedenbouw), vastgelegd in hun rapport van 30 januari jl, was de basis van de discussie.

’n Quote van Frank Duffy (Duffy Design London): Je zult dus moeten leren om te starten bij de toekomststrategieën van organisaties. Pas daarna kun je werklandschappen definiëren.

 ’n Quote van Stephen Smith (Urban Narrative London): Steden moeten zich steeds meer bewust worden van de grote waarde van goedkope plekken in de stad.

De laatste aanbeveling van Huub en Simon in hun rapport luidt: De laatste toegift is voor het ruimtelijke vakgebied. ‘De voorgestelde aanpak geeft aan dat ontwerpers, stedenbouwkundigen en ruimtelijke strategen heel nuttig kunnen zijn in een domein waar ze nu slechts beperkt een rol in nemen: de strategiebepaling van organisaties. Ruimtelijke denkers kunnen van grote waarde zijn in het aandragen van de mogelijkheden van de fysieke omgeving om letterlijk de ambities te stimuleren. Tegelijkertijd verkrijgt het stimulerende werklandschap daarmee de status die het verdient: de kans om de gewenste toekomststrategie van de initiatiefnemer te helpen realiseren.’