Agenda 2019

Een nieuw jaar met nieuwe momenten waarop wij ons laten verwonderen!

22 januari
VDL Steelweld

26 februari
Kick Belettering

09 april
Mijn Melk

14 mei
Netwerkbijeenkomst met de leden

18 juni
Boomkwekerij

10 september
Bezoek Project Steenfabriek d’n Oven

15 oktober
Lockhal

19 november
Pecha Kucha

11 december
Bijzondere locatie

Overige activiteiten

Een kort beeldverslag van verschillende activiteiten

Bijeenkomst op 4 november met als thema: Stimulerende werklandschappen

Inspirerend, verrassend en enthousiasmerend zijn de kernwoorden, als je de bijeenkomst kort wilt samenvatten.

Het uitgebreide onderzoek, dat door Huub Kloosterman (Urban Xchange) en Simon Dona (DONAstedenbouw), vastgelegd in hun rapport van 30 januari jl, was de basis van de discussie.

’n Quote van Frank Duffy (Duffy Design London): Je zult dus moeten leren om te starten bij de toekomststrategieën van organisaties. Pas daarna kun je werklandschappen definiëren.

 ’n Quote van Stephen Smith (Urban Narrative London): Steden moeten zich steeds meer bewust worden van de grote waarde van goedkope plekken in de stad.

De laatste aanbeveling van Huub en Simon in hun rapport luidt: De laatste toegift is voor het ruimtelijke vakgebied. ‘De voorgestelde aanpak geeft aan dat ontwerpers, stedenbouwkundigen en ruimtelijke strategen heel nuttig kunnen zijn in een domein waar ze nu slechts beperkt een rol in nemen: de strategiebepaling van organisaties. Ruimtelijke denkers kunnen van grote waarde zijn in het aandragen van de mogelijkheden van de fysieke omgeving om letterlijk de ambities te stimuleren. Tegelijkertijd verkrijgt het stimulerende werklandschap daarmee de status die het verdient: de kans om de gewenste toekomststrategie van de initiatiefnemer te helpen realiseren.’